Động cơ điện 1 pha

THÀNH PHẨM

 

 

BÁN THÀNH PHẨM

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT