Động cơ điện 3 pha

                                                                                                              

                                                                            

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT