Policy

PRIVACY POLICY


A. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Công ty TNHH VTC (gọi tắt là “VTC”) luôn coi trọng vấn đề riêng tư của bạn. Quý khách vui lòng xem qua chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân 

Các thông tin thu thập thông qua website www.vinhthuanco.com sẽ giúp chúng tôi: 

- Hỗ trợ Quý khách hàng khi mua sản phẩm. 

- Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng. 

- Cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin mới nhất trên Website. 

- Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.vinhthuanco.com, Quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên hệ...). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty sẽ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo của Quý khách. 

- Chúng tôi sử dụng các thông tin cho các mục đích thông thường: để điều chỉnh các sản phẩm, dịch vụ cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ của bạn và liên lạc với bạn khi có các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân 

- Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ trực tiếp với Quý khách dưới các hình thức như: Gọi điện tư vấn, gửi báo giá, đơn đặt hàng, thư chúc mừng, thư cảm ơn, chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng, xử lý khiếu nại. 

3. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân 

- Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi nội bộ. 

- Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian tùy theo yêu cầu của Quý khách. 

4. Quyền lợi và công cụ thay đổi thông tin cá nhân 

- Tại bất kỳ thời điểm nào Quý khách cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa lại sai xót trong dữ liệu của bạn. Hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, quảng cáo theo các liên kết thích hợp trên website mà chúng tôi cung cấp hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0908768669 ; Email: vinhthuanco@vnn.vn 

- Khi Quý khách gửi thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi, quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Công ty TNHH VTC cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi hình thức có thể.

B. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Những điều khoản sử dụng ("điều khoản") áp dụng khi bạn truy cập tới Công ty TNHH VTC ("trang Web") và những chi nhánh được liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này ("website con"). Sự truy cập của bạn tới một website con cũng tuỳ thuộc vào các điều khoản sử dụng của website con. Ngoài ra, nếu các điều khoản này xung khắc với các điều khoản của website con, các điều khoản của website con sẽ được áp dụng. 

I. Quyền sở hữu chính đáng và giới hạn sử dụng 

Tất cả nội dung của trang Web này hoặc các website con và tất cả bản quyền, thương hiệu và bất cứ quyền sở hữu hợp lý khác liên quan tới những nội dung này được sở hữu bởi Công ty TNHH VTC hoặc/và bởi người sở hữu của nội dung đó. Ngoại trừ những quy định rõ ràng có thể áp dụng của luật pháp, không có nội dung nào trong trang Web này hoặc website con có thể được sử dụng, sao chép, sửa chữa, dịch, phân phối hoặc những ứng dụng khác mà không được sự chấp thuận trước của VTC hoặc chủ sở hữu nội dung đó. VTC giữ quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này hoặc nội dung của trang Web này hay các website con vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. 

II. Không chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nội dung thông tin

Công ty TNHH VTC không đảm bảo rằng nội dung không có lỗi. Chúng tôi cố gắng hết mức để đưa ra thông tin chính xác cũng như số liệu cụ thể nhất về các sản phẩm và dịch vụ được cập nhật trên trang Web này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời. 

III. Không chịu trách nhiệm về các liên kết từ trang web này 

Ngoại trừ cho trang Web này và cho các website con, VTC không hoạt động hoặc bảo trì nội dung trên các trang Web có liên kết trực tiếp hay gián tiếp từ trang Web này hoặc các website con ("Linked Sites"). Bất cứ liên kết nào tới một địa chỉ website khác hoặc tới một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên trang Web, website con hoặc một Linked Site không là một khuyến cáo của VTC. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập tới và sử dụng các website liên kết tới.

IV. Giới hạn của trách nhiệm pháp lý 

Công ty TNHH VTC không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả (kể cả, nhưng không giới hạn, những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, hoặc mất mát dữ liệu) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả lôgíc do không truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này, các website con hoặc website liên kết tới, mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. 

Other Policy